1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób stały do wyczerpania miejsc w inkubatorze.
  2. Rekrutacja jest dwu etapowa, poza złożeniem wniosku wybrane organizacje zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
  3. Stowarzyszenie „Czajnia” i zespół Inkubatora Organizacji Pozarządowych zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi organizacjami

Utwórz nowy wniosek

Edytuj istniejący wniosek

Zaloguj się za pomocą Twojego adres e-mail i wygenerowanego wcześniej hasła