Stowarzyszenie Moje Nowosiółki zostało utworzone w celu krzewienia w mieszkańcach Nowosiółek jak i Gminy Telatyn kultury i tradycji Grzędy Sokalskiej przekazywanej przez dawnych mieszkańców wsi. Krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie w postaci wędrownictwa indywidualnego i grupowego, organizacji rajdów, złazów i wycieczek. Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.

W tym celu pragniemy tworzyć wydarzenia, które połączą mieszkańców Naszego regionu we wspólnym kultywowaniu tradycji wsi wschodniej Polski. Stowarzyszenie prowadzi Skansen Aktywny w Nowosiółkach i Gospodarstwo Etnograficzne w Wasylowie. Obywa miejsca poprzez zgormadzone w nich przedmioty historyczne w tym gospodarstwa domowego, rolniczego jak i militarne, przedstawiają jak wyglądało życie na początku XX wieku oraz przypominają o dawnej kulturze.  Stowarzyszenie organizuję imprezy towarzyszące takie jak kuligi zimowe, kino pod gwiazdami, wycieczki po skansenie, wycieczki po Grzędzie Sokalskiej szlakiem cerkwi. Wydarzeniami, które na stałe wpisują się w kalendarz Stowarzyszenia są, Piknik Historyczny w Skansenie Aktywnym oraz Żniwa w Gospodarstwie Etnograficznym w Wasylowie.

W ramach przedstawienia Naszych poczynań prowadzimy stronę internetową jak i fanpage w portalu Facebook i Instagram. W mediach społecznościowych przedstawiamy piękno Nowosiółek poprzez zdjęcia i filmy. W ostatnim czasie poszerzamy horyzont o fotografie całej Gminy Telatyn i Grzędy Sokalskiej.

Członkowie Stowarzyszenia to mieszkańcy Gminy Telatyn, którzy pragną podtrzymywać i upowszechniać tradycję narodową, pielęgnować polskość oraz rozwijać świadomość narodową obywatelską i kulturową. Obecnie Stowarzyszenie posiada 13 członków.