Stowarzyszenie im. Marianny Gumieli – Powrót do źródeł, ma na celu wspieranie działań zmierzających do poznania historii, kultury, obyczajów i tradycji regionu działalności wybitnej, ludowej śpiewaczki z Lubelszczyzny (Roztocza), odznaczonej w uznaniu zasług dla kultury ludowej nagrodą im. Oskara Kolberga.
Miejscem działalności stowarzyszenia jest wieś Sumin gm. Tarnawatka gdzie planowane jest również utworzenie Izby Pamięci poświęconej Mariannie Gumieli oraz utworzenie Małego Muzeum Wsi.
 
Kontakt
Telefon : 501 468 459